אמנת הפורטל

אמנת פורום מובילי שרשרת האספקה

 

 


 

לחברי הפורטל שלום רב,

לפניכם אוסף מכלול חוקים ותקנות לצורך עבודתכם. החוק שם סייג לעבודתנו ותקנות האתיקה מחייבות אותנו.
האמת בדיווח והדיוק בעובדות עומדים מעל לכל וצריכים לשמש נר לרגליכם. כל אחד מכם בתפקידים השונים:  חברי נשיאות, יושבי ראש, מנהלי תחום תוכן  והחברים המורשים תכנסו לפורטל ותוכלו להביא עוצמה רבה,עם יכולת לשנות דברים, אך ניתן גם לפגוע. לכן, יש לשאוף לעבודה מקצועית, תוך שמירה על החוק והמוסר. 
מטרת הפורטל
·       אתר מידע איכותי וממוקד בתחום "שרשרת האספקה"
·       שיח בין מנהלי השרשרת להחלפת מידע, ידע, וחוויות מקצועיות
·       מימד נוסף ליצירת זהות והכרה מקצועית של תפקיד ה S.C.O
 
התמורה
·       הרשאה אישית לתכני הפורטל (ללא תלות בהרשאות הארגון כחבר הפורום)
·       חשיפה אישית והכרה מקצועית
·       השתתפות במפגשי הכוונה והנחייה בתחומי פעילות הפורטל
הפורטל האינטרנטי הוא כלי תקשורתי די חדש בענף התקשורת אבל ברור הוא שהוא בא לשרת בראש ובראשונה את הציבור, ולכן אין להשתמש בו  לצרכים אישיים. אין לנהל "מלחמות פרטיות" מעל הפורטל ואין לקיים "מסע צלב" או "רדיפה אישית" כלפי אדם או עסק או חברה. יש לבדוק כי כל פרט המפורסם הנו אמין, מבוסס ואינו עובר על החוק. אמינותנו תשפיע על הצלחתנו בטווח הרחוק.
יש להקפיד על שפה נקייה, עברית נכונה, התייחסות אנושית ושמירה על כבוד האדם. תפקידכם הנו לחשוף, לעורר ולחקור. גדולתכם היא לעשות זאת בחוכמה, ללא גסות ובסגנון המכבד את בעליו.
כללי
האחריות המלאה והבלעדית על מידע, קובץ, תמונה או כל תוכן אחר (להלן: "תוכן") הנשלח באמצעות טופס זה חלה על שולח ההודעה. אין לשלוח הודעות הכוללות תוכן בלתי חוקי, מפר זכויות קניין רוחני, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות, מסחרי וכל תוכן הנוגד את תקנון הפורטל "שרשרת ההספקה"
להלן הגדרת התנאים החלים עליך בעת השימוש במערכות קבוצות הדיון בפורטל "שרשרת האספקה".
קרא/י את התנאים בקפידה. השימוש בקבוצות הדיון - לרבות משלוח הודעה או תגובה - מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מסכים/ה להם, המנע/י משימוש בפורטל  "שרשרת האספקה". התנאים הנם לנשים וגברים כאחד.
 
כללי שימוש בפורטל ''שרשרת האספקה''
 
אין לפרסם בפורטל מידע, קובץ, תמונה, תצלום, פרטים או כל תוכן אחר שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.
·       אין לפרסם בפורטל מידע פרסומות או מידע מסחרי ללא היתר מוקדם.
·       אין לפרסם בפורטל כל מידע, ידיעה, ניסוח, יצירה, תמונה, תצלום, קובץ, פרטים, נתונים או כל תוכן אחר שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך - או כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך - אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעלי הזכויות לפרסום.
·       הנהלת הפורום/ הפורטל רשאית לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתה מפרה את הוראות תנאים אלה - או למחוק כל הודעה שיש לדעתה חשש כי היא מפרה תנאים אלה, אף אם כבר פורסמה.
·       נאסר עליך למסור מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.
הנהלת הפורום / הפורטל רשאית למחוק לאלתר כל מסר שמסרת לפרסום באתר בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים בפורטל זה, במשתמשיו, בהנהלת הפורום / הפורטל  או במי מטעמה. בנוסף, הנהלת הפורום / הפורטל  תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות הנהלת הפורום/הפורטל  לפי כל דין.
לידיעה: מאחר והפורטל בתקופת הקמה ויתכן שהאמנה תשוכלל במהלך חודשי ההרצה.
בהצלחה בעבודתכם!
יוסי אסולין, עו"ד, יועמ''ש לפורטל
 
 
1.       נאמנות לאמת ובדיקת העובדות

א.   אין לפרסם ביודעין או ברשלנות, דבר שאינו אמת, אינו מדויק מטעה או מסולף.
ב.   אין להימנע מפרסום מידע שקיים עניין ציבורי בפרסומו, לרבות בשל לחצים כלכליים, פוליטיים או אחרים.
ג.   אין להביא ציטוט של אדם אלא אם מדובר במובאה ישירה מפיו או ממסמך בכתב. לפני פרסום ידיעה כלשהי יש לבדוק את נכונותה במקור המהימן ביותר ובזהירות הראויה לפי נסיבות העניין. דחיפות הפרסום לא תפטור מבדיקת נכונות הידיעה כאמור.
ד.   במידה ומדובר בידיעה העלולה לפגוע באדם כלשהו, יש לעשות כל מאמץ סביר על מנת לדבר עם  אותו אדם את נכונות הידיעה וכן עם מקור מהימן נוסף לפני שידור הידיעה. במידה והמידע  מוכחש – יש לציין זאת.
ה.  בשידור המצריך הערכה או אומדן מספרי יש להסתמך על נתוני הגופים או הרשויות המוסמכות לכך (מד"א, מכבי אש, משטרה וכו'). אין לנקוב במספרים שלא אומתו מול הרשויות הנ"ל.
 
 
 
2.       פרטיות ולשון הרע   "מוות וחיים ביד הלשון".(משלי י"ח, כ"א) -   "לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ללא הסכמתו של אדם דבר הנוגע לפרטיותו או לשמו הטוב והעלול לפגוע בו, אלא אם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה. פרסום דבר כזה כאמור מצריך בירור מוקדם עם הנוגע בדבר ופרסום הוגן של תגובתו"[1][1].
דיני לשון הרע עוסקים בזכותו של אדם לשם טוב. לפי החוק זכאי אדם שלא יפורסמו דברים הפוגעים בשמו הטוב. כבר אמרו חז"ל "טוב שם טוב משמן טוב", ואכן פגיעה בשמו הטוב של האדם חמורה לעתים אף מהפגיעה בנכסיו, ומשולה לפגיעה בגופו.
בבסיס העיסוק בדיני לשון הרע עומדת מלאכת איזון, בין חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, ובין זכותו של נשוא הפרסום לשמור על שמו הטוב. לשון הרע מוגדר כפרסום אשר עשוי לפגוע בשמו, בפרנסתו או בכבודו של נשוא הפרסום.
חוק לשון הרע (1965)
לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול:
·       להשפיל אדם (יחיד או תאגיד) בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם.
·       לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו.
·       לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או  במקצועו.
·       לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית.
·       לשון הרע על אדם שפורסמה אחרי מותו, דינה כדין לשון הרע על אדם חי.
·       חוק איסור לשון הרע נועד להגן, בין היתר, גם על הזכות לפרטיות, המעוגנת בחוק הגנת הפרטיות מ-1981.
 
לפי החוק פגיעה בפרטיות היא אחת מהר"מ:
א.        בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת.
ב.         האזנה האסורה על פי חוק.
ג.          צילום אדם כשהוא ברשות היחיד.
ד.         פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו.
ה.         העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת  הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד  כתיבתו.
ו.          שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח.
ז.          הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם.
ח.        הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע.
ט.        שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה   נמסרה.
י.          פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות.
יא.       פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב  בריאותו, או  להתנהגותו ברשות היחיד.
 
 
3.       רגשות הציבור והטעם הטוב
 
"עובדי החדשות מצווים להקפיד כמה שאפשר שלא לפגוע בטעם הטוב, ברגשות הציבור ובמידות המוסר המקובל ושלא לבזות את רגשותיו הדתיים או המוסריים של הציבור, או חלק ממנו. אומנם אי אפשר למצוא חן בעיני כל הציבור, אך יש להשתדל מאוד שלא לפגוע אף בחלק ממנו"[2][2].
באחריותנו ככלי תקשורת להימנע מפרסומים העלולים לפגוע פגיעה שאינה הכרחית ברגשות הציבור ולשמור ככל האפשר על השימוש בלשון נקייה שאינה עוברת את הגבול הטעם הטוב.
בתוך כך:
תרבות הדיון וכבוד המשתתפים בו הקפדה על תרבות הדיון והשיחה ועל כבודם של המשתתפים בה.
 דיווחים אודות מגע מיני, מקרי אונס, רצח ואלימות יש להקפיד על אופי תיאור אירועים מסוג זה  "תוך התחשבות בנורמות המקובלות בחברה  הישראלית"[3][3]. כך למשל נמנע מפרסום פרטי מקרה אונס, כדי לא לפגוע ברגשות הציבור ובייחוד ברגשות הנאנסת ומשפחתה.
 שמירה על כבוד האדם יש לשמור על כבודו של אדם לא רק בחייו אלא גם לאחר מותו. אין לשדר דבר העלול לפגוע  פגיעה   שאינה הכרחית בכבודו של המת או ברגשותיה של משפחתו (הרחבה בסעיף "הזכות לפרטיות ושם טוב"). יש לנקוט זהירות יתרה בשמירה על כבודם של בעלי מומים או כל  מגבלה אחרת.
 
4.       טעויות התנצלויות ותגובות
 
"טעויות, השמטות או אי דיוקים שהם מהותיים בפרסום עובדות, יש לתקן במהירות, בהגינות ובהבלטה הראויה ביחס לפרסום המקורי. בנוסף לכך תתפרסם במקרים המתאימים גם התנצלות. במקרים המתאימים תינתן לאדם שנפגע אפשרות הוגנת להגיב על טעות, השמטה או אי דיוקים במהירות ובהבלטה הראויה ביחס לפרסום המקורי"[4][4].
הנפגע – אדם אשר מפרסם פוגע בו או במקרה של אדם שנפטר – קרוב משפחתו. הפגיעה מוגדרת כנזק ממשי לגופו של אדם, לרכושו, לשמו הטוב, לכבודו או לפרטיותו.
פרסום אשר תוכנו עלול לפגוע באדם מסוים, מחייב "צעדים סבירים" על מנת לקבל או  תגובתו של האדם לפני הפרסום,   ולפרסמה בהתאם.
במידה והתגובה לא פורסמה בזמן אמיתי, יש לפרסמה במועד הקרוב ביותר למשדר "הפוגע"  ובהבלטה הראויה ביחס   למידת הפגיעה.
באם נפלה טעות בזמן הפרסום, יש לתקנה ככל האפשר או בהזדמנות הראשונה הראויה אחרי גילוי הטעות.
 
5.       קניין רוחני
 
זכויות היצירות בכל הודעה שתמסור לפרסום הנן שלך, ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, כאמור בתנאי שימוש אלה. במסירת הודעה וכל מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר הכלולים או קשורים בה לפרסום בקבוצות הדיון הנך להנהלת הפורום / הפורטל להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. הפורטל לניהול שרשרת אספקה תהיה רשאית להעתיק, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע, ידיעה, ניסוח או פרטים שמסרת לפרסום בקבוצות הדיון, וזאת במידה שתידרש, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשם תפעול האתר או קבוצות הדיון ופרסומם.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב הפורטל ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו - הנן של הנהלת הפורום / הפורטל לניהול שרשרת אספקה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת הפורום/ הפורטל בכתב ומראש.
סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של ידיעות אינטרנט או של גורמים אחרים שידיעות אינטרנט התקשרה עימם בהסכם, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת ידיעות אינטרנט - או בעל סימן המסחר, לפי העניין - בכתב ומראש.
 
6.       שינויים באתר והפסקת השירות
 
הנהלת הפורום / הפורטל תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
שירותי אתר זה ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאית הנהלת הפורום / הפורטל  להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, ואף לסגור את האתר. במידת האפשר תימסר הודעה מוקדמת על הפסקת הפעילות באתר, במסגרת האתר עצמו. הנהלת הפורום / הפורטל אינה חייבת למסור לך הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על הפסקת הפעילות באתר. עם הפסקת הפעילות באתר תהיה ידיעות אינטרנט רשאית למחוק את המסרים שפרסמת באתר, גם אם טרם הגיע מועד סיום הפרסום על פי תנאי שימוש אלה.
הנהלת הפורום / הפורטל רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. ולפרסם  את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך השימוש בקבוצות הדיון תידרש לתת הסכמתך לתנאים חדשים אלה.
 
7.       אחריות וחבות
 
השירות בפורטל הידע, לרבות בקבוצות הדיון שבו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת הפורום / הפורטל  בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום בו. השימוש בקבוצות הדיון ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
הנהלת הפורום / הפורטל  לא תשא בכל אחריות ביחס להודעות בקבוצת הדיון, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים בקבוצת הדיון וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בקבוצות הדיון או ימסרו באמצעותן.
הנהלת הפורום / הפורטל  אינה יכולה לבדוק, ולא תבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לקבוצות הדיון ולכל התוצאות שינבעו ממנו.
הנהלת הפורום / הפורטל  אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות אינטרנט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - או כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת, אצל הפורום הישראלי לתפעול  או מי מספקיה.
אתה מתחייב לשפות את הנהלת הפורום / הפורטל , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 
8.       מידע בקבוצות הדיון
 
המידע שאת/ה מוסר לפרסום בפורטל יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. הנהלת הפורום / הפורטל אינה מתחייבת, כי תתקבל תשובה להודעתך. ההנהלה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל/י בעקבות פרסום הודעתך, ומי יגיב למידע שתפרסם/י וכיצד. לכן, הנהלת הפורום / הפורטל לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות שיתפרסמו באתר או ישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך באתר וגם לא תשא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.
תשובות שיתקבלו בפורטל לשאלות שבמומחיות (רכש, לוגיסטיקה, קניינות, משלוחים, תובלה, ניהול החומר וכיו"ב) אינן מהוות עצה מקצועית. חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. הפורטל אינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. הנהלת הפורום / הפורטל  אינה אחראית למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו בפורטל. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות-דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל מהאתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.
 
9.       מסירת מידע לצד שלישי
 
 הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בפורטל (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
בעת שתרכוש/י מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של הנהלת האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות להנהלת הפורום הפורטל ולצד שלישי המוצגות באתרים בהם ההנהלה שותפה. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.
במקרה שתפר/י את תנאי השימוש בפורטל "שרשרת האספקה", את הוראות הסכם ההצטרפות לפורטל או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש, או אם תבצע/י באמצעות הפורטל, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה הנהלת הפורום / הפורטל רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.
אם יתקבל בידי הנהלת הפורום / הפורטל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת הפורום / הפורטל.
בכל מקרה שההנהלה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
הנהלת הפורום / הפורטל תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות שהנן בעלות עניין להנהלת האתר, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
אם הנהלת הפורום / הפורטל תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 
10.   עוגיות
 
הפורטל משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי "הנהלת הפורום / הפורטל". חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור/י את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, את/ה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לפורטל  ועוד. הם משמשים גם כדי לוותר על הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאת/ה מבקר/ת מחדש במדורים בפורטל "שרשרת האספקה" המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, והנהלת הפורום / הפורטל נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת הפורום/ הפורטל  יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור/י, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בפורטל  "שרשרת האספקה" או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את/ה יכול/ה למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה/י כן, רק אם את/ה משוכנע/ת שאינך רוצה שאתר "שרשרת ההספקה" יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק/י אותן אלא אם כן אתה משוכנע/ת שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
 
11.   אבטחת מידע
 
הנהלת הפורום / הפורטל  מיישמת באתר "שרשרת האספקה" מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת הפורום / הפורטל  לא מתחייבת שהשירותים באתר "שרשרת האספקה" יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
12.   התחייבות לסודיות
 
כל אחד מהצדדים  או מי מטעמו מתחייב לשמור בסוד, לא להוציא, לא להעביר, לא למסור  לצד שלישי כלשהו, ללא יוצא מן הכלל, או לרשות הרבים, כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם ברשות הכלל, שהגיעו לידיו ולידי כל הבא מכוחו עקב או  בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה, בתוך תקופת ההסכם  לפני תחילתה או אחריה, וכן לא להוציא ולא להעביר ולא למסור כל חלק מהם או כל זכות  או טובת הנאה בהם לצד שלישי כאמור או לרשות הרבים, אלא אם יותר הדבר על ידי הצד האחר מראש ובכתב.
כמו- כן,  יודע/ת כי לאחר העברת המידע ו\או הידיעה ו\או המאמר לפורטל הופך המידע שנצבר נכתב ו\או פורסם לרשותו וחזקתו הבלעדית של הפורטל יהיו של הפורטל \ואו מנהליו שיעשו בו שימוש כראות עיניהם ואין ולא תהיה תביע ו\או דרישה ו\או טענה מצד הכותב.
כמו כן מצהיר כי יודע כי להנהלת הפורום ו\או הפורטל הזכות המלאה  שלא להכניס ו\או לא להכליל בפורטל ידיעות ו\או מאמרים שעל פי עניות דעתה המשפטית ו\או החוקית ו\או האתית  ולא תהיה תביעה ו\או טענה כלשהי לגבי זכותה הבלעדית לקבוע איזה סוג של ידיעות ו\או מאמרים יכנסו ויהיו אלה באחריות הנהלת הפורטל בלבד.
המשתתף / הכותב בפורטל / פרסום מצהיר/ ה בזאת  כי הוא יודע שלא חלים ולא יחולו עליו יחסי עובד מעביד וכל התקשרות בין הכותב לפורטל הינה על בסיס וולונטרי / התנדבותי בלבד .
   

הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת האספקה
ת.ד.                         23725 ת"א 61231
טל:                          03-6955994 , 03-6208345  
פקס:                        03-6955978 , 03-5257838
אתר הפורום:              www.haforum-letiful.co.il
דוא"ל:                      coo02@zahav.net.il

 
[1][5][2]   סעיף 112, מתוך "מסמך נקדי", תדריך החדשות והאקטואליה של רשות השידור.
[2][6][3]   מתוך: מדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי הטלוויזיה והרדיו של הרשות השנייה.
[3][7][4]   סעיף 7, מתוך כללי האתיקה של מועצת העיתונות.

 

 

 

חזרה