חזון

 

חזון פורום מובילי שרשרת האספקה
 
הפורום משמש כבמה להובלת החדשנות בתחום שרשרת האספקה בישראל, לאור השינויים הגלובאליים המתחוללים בתחום. הפורום כמסייע בהובלה וקידום תחום שרשרת האספקה כמרכיב מהותי באסטרטגיית הארגון, בהתאם לצרכי הארגונים ולמגמות הגלובאליות. הפורום ישמש כמרכז ישראלי למחקר ופיתוח הפרקטיקה היישומית בתחום שרשרת האספקה וכמגרש ביתי לכל שחקני ניהול שרשרת האספקה, במגוון ההתמחויות וענפי המשק.