מטרות הפורטל

 

מטרות הפורטל
  • אתר מידע איכותי וממוקד בתחום "שרשרת האספקה".
  • שיח בין מנהלי השרשרת להחלפת מידע, ידע, וחוויות מקצועיות.
  • מימד נוסף ליצירת זהות והכרה מקצועית של תפקיד ה SCO בארגון.