מי אנחנו


 
 
 הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה – S.C.M  מייסודו של הפורום הישראלי לתפעול – C.O.O 
 
 
רקע
באפריל 2003 הוקם ''הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה'', מתוך ראיית הצורך במסגרת מקצועית בנושא, לאור המגמות ההולכות וגדלות בארץ ובעולם להסתכלות כוללת וייחודית על נושא שרשרת האספקה.
 
הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה' הוקם ביוזמת הפורום הישראלי לתפעול ש הוקם בשנת 1999 וזיהה צורך בהקמת מסגרת מקצועית ממוקדת בנושא שרשרת האספקה.
 
קהילת חברי הפורום כוללת נציגים בכירים מקרב מקבלי ההחלטות מהחברות המובילות במשק הישראלי – יותר מ- 930 מנכ''לים,S.C.O - סמנכ''לי שרשרת אספקה, סמנכ"לי תפעול, מנהלי מפעלים, ייצור, מנהלי רכש, חומר, לוגיסטיקה ואחרים
 
לפורום מוזמנים להצטרף מנהלים בחברות בעלות מחזור של 40 מיליון $ ומעלה .
הפורום, בהנחיה מקצועית של חברת ''קו פרויקט יועצים לניהול''.
 
 
חזון
הפורום משמש כבמה להובלת החדשנות בתחום שרשרת האספקה בישראל, לאור השינויים המתחוללים בתחום. הפורום מסייע בהובלה, השבחה וקידום תחום שרשרת האספקה כמרכיב מהותי באסטרטגית הארגון, במתאם לצרכי הארגונים ולמגמות הגלובליות.
 
הפורום משמש כמרכז ישראלי למחקר ופיתוח בתחום שרשרת האספקה וכמגרש ביתי לכל שחקני ניהול שרשרת האספקה, במגוון ההתמחויות וענפי המשק.
 
מטרות
הפורום מממש את חזונו על ידי טיפוח וקידום המטרות הבאות:
 
 • חזית מקצועית מובילה בתחומי ניהול שרשרת האספקה והתפעול בישראל.
 • בסיס לחילופי דעות, ידע, ניסיון וחדשנות טכנולוגית, בין עמיתיו המתמודדים עם אתגרים שונים
 • יצירת ממשקים משותפים וסינרגיה עם גורמים וגופים ממשלתיים, בינ''ל ואחרים. 
 • מתן מענה לסוגיות ייחודיות, לרבות אספקת ידע מקצועי ושיתוף בפתרונות מעשיים.
 • יצירת השפעה באמצעות חקיקה וקידום תקנים וסטנדרטים, פנים וחוץ ארגוניים.
 • פיתוח ההון האנושי בכל תחומי ניהול שרשרת האספקה, מקצועית וניהולית.
 • ביצוע Bench-Mark בחתך ענפי או בחתכים רוחביים של תהליכים. 
 • פיתוח השוק המקומי בהיבטי השירות והאיכות של ספקים ורוכשים. 
 • יצירת מאגרי מידע, אתר אינטרנט וקהילות ידע.
 


פעילויות הפורום
 
הפורום משיג את מטרותיו במסגרת פעילויות שוטפות, כמתואר להלן:
 
סיורים בחברות ,ערבי עיון מקצועיים ,סמינרים הדרכות וטעימות ניהוליות בתחום,
קורסים שונים ויחודיים בשיתוף עם ארגונים אקדמיים וגופים עסקיים מובילים
וועידות וכנסים באיכות מקצועית גבוהה וממוקדת, תוך שימת דגש על מגוון התכנים, בהתאם למגמות המשתנות והחדשנות בתחום שרשרת האספקה.
הצגת המגמות החדשות, חדשנות טכנולוגיות, יישומים מתקדמים, סיפורי הצלחה וכדומה
מפגש עם מקצוענים מקדמת התחום, בראיה המקומית והגלובלית.
סקרים מקצועיים - כלי חשוב להעמקת הידע בניהול שרשרת האספקה. הסקרים נערכים בקרב חברי הפורום, ביוזמת הפורום הישראלי לניהול שרשרת אספקה, בליווי מקצועי של חברת פרוגרמה מע' לוגיסטיות  ובביצוע של חברת FBC.
פורטל קהילת ידע - בימים אלו מסיים הפורום את שלבי ההקמה של הפורטל אשר יספק מענה און ליין, בהנחיה מקצועית של חברי הפורום וארגונים המובילים בתחום- חברי הפורום מורשים בלבד.
סדנאות ומפגשי מנהלים בנושא עיצוב תפיסת ניהול  שרשרת האספקה, סדנאות חוויה והכשרה בתחום שרשרת האספקה (משחקים סימולטיביים וכדומה).
ארגון סדנאות פנים ארגוניות
מועצת הפורום – במועצה משתתפים  בכירי שרשרת האספקה מהחברות המובילות במשק במטרה לקדם ולהוביל נושאים בתחום שרשרת האספקה.
המועצה מקדמת נושאים כגון:
 • שיתוף בין השרשראות להשגת התייעלות פנימית ו "חיצונית"
 • יצירת בסיס מידע וידע דינמי ועדכני ככלי עזר למנהלי שרשרת האספקה
 • קידום ומיתוג תפקיד מנהל שרשרת האספקה – S.C.O
 • רתימת התשתיות הלאומיות למהלכי השיתוף
 • איתור וזיהוי מחסומים רגולטוריים
 
* פעילויות ההמשך בפורום, נבנות מתוך הקשבה לבקשות החברים – נשמח על פניות בנדון
 
 
ניתן להצטרף למועצת הפורום בטלפון : 03-6955994 E-mail : coo02@zahav.net.il  
 
 
חברים המעוניינים לקחת חלק פעיל בפיתוח מקצועי וקבלת חשיפה רחבה עם שחקני ניהול שרשרת האספקה בתעשייה, מסחר, הייטק , שירותים ואקדמיה באמצעות מועצת הפורום -  וועדות ההיגוי של הפורום- מוזמנים לפנות למשרדי הפורום .