פרופיל פורום EHS

 

 

 

 

פרופיל הפורום הישראלי לבטיחות  ע''ש יהודה ארד

                                      

                      חזון הפורום :

 

                    הפורום יפעל לקידום הבטיחות בישראל באמצעות מקבלי ההחלטות בחברות ובאירגונים

                    ויאפשר ליצור יתרון לגודל בנושאים בהם שיתוף הפעולה יביא להעלאה של הרמה

                    המקצועית תוך שימוש אפקטיבי במשאבים.

 

 

                     מטרות הפורום:

          

                   1.  העלאת הרמה הניהולית בטיחותית של העובדים והמנהלים.

                   2.  התאמת מערכות וניהול סיכונים.

                   3.  התאמת מערכות לניהול ידע ושיתוף בידע.

                   4.  השפעה על חקיקה ותקנות.

                   5.  פיתוח מערכות לתחקירים והפקת לקחים.

                   6.  העלאת הרמה המקצועית בבטיחות של הקבלנים ועובדיהם.

                   7.  פיתוח סטנדרטים משותפים.

                   8.  שיפור מקצועי של יועצי הבטיחות

                   9.  ניהול יעיל של חומרים מסוכנים

                  10.ניהול גיהות תעסוקתית.

                  11. ניהול משאבים בצורה יעילה ואפקטיבית .

 

                  ועדות מקצועיות

 

  • ועדת היגוי כללית
  • הועדה לניהול קבלנים
  • הועדה לניהול סיכונים
  • הועדה לניהול גיהות תעסוקתית

                        

                   

 

 

 

 

הפורום הישראלי לבטיחות ת.ד 23725 ת''א coo02@zahav.net.il

טל' 6955994- 03, 03-6208345  פקס  03-6955978 , 03-5257838

www.isafetyforum.co.il

www.israsafetyforum.net