תכנית חצי שנתית 2018 - הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת