הזמנה לכנס החברות המובילות במשק 14.11.2017 - הבטיחו מקומכם