תודה לכל השותפים לועידה ה- 16 SCM מתאריך 16.11.2016

לתמונות מהכנס לחץ/ י כאן