מפגש חוויתי לחברי הפורום ומשפחותיהם קיץ

לצפייה בתמונות מהמפגשים החוויתיים