ביקורים בחברות 2014

מזמינים את המנכ"לים, סמנכ"לי תפעול, סמנכ''לי שרשרת אספקה, מנהלי רכש, חומר,

מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי שרשרת אספקה , מנהלי כספים ומנהלי פרויקטים לביקור מקצועי ברפאל

מועד המפגש בתאריך: 21.01.2014 בין השעות :14:15-19:00

להלן סדר המפגש:

14:15- 15:00     הגעה לשער מכון לשם, רישום וכניסה- נודה על הגעה בזמן

15:00 -15:30     התכנסות וכיבוד

15:45 -  15:30   דברי פתיחה והצגת רפאל -  עפר רם, סגן לתפעול וכספים, מנהל תשתיות ולוגיסטיקה.

16:15 - 15:45    ניהול הגנת הסביבה ופיתוח בר קיימא ברפאל – משה סוכר , סמנכ"ל וראש מינהל תשתיות                          ולוגיסטיקה.

16:45 – 16:15   יישום LEAN  בקווי הייצור ברפאל – ליאור לנדאו , ראש תחום פרויקטים לוגיסטיים,

                         הנדסת תעשייה, מינהל טכנולוגיות מידע ותהליכים.

17:15-  16:45    פרויקט הקמת המרכז הלוגיסטי במכון לשם - ליאור לנדאו , ראש תחום פרויקטים לוגיסטיים,                            הנדסת תעשייה, מינהל טכנולוגיות מידע ותהליכים.

17:45 – 17:15   ביקור בתערוכת מוצרי חטיבת טילים

19:00 -  17:45   סיור בשני קווי ייצור במפעל מיט"ל

                         סיור במחסן במרכז הלוגיסטי .

19:00                סיום הביקור . יציאה ממכון לשם.

להורדת טופס ההצטרפות לחץ כאן