תודה לכל השותפים להצלחת הועידה ה- 13 מיום 29.10.2013