הכנס השנתי למנהלי רכש הפורום בשיתוף חברת משיק 2013