גיליון דיגיטלי של עיתון לוגיסטיקה מהדורת ספטמבר- אוקטובר 2013