ביקור בחברת אורבוטק 07.05.2013

הנכם מוזמנים לביקור בחברת אורבוטק

בתאריך 07.05.2013  בין השעות 15:30-18:30

בכתובת: רחוב שדרות הסנהדרין, איזור התעשיה, יבנה

סדר המפגש

15:30-16:00    התכנסות וכיבוד

16:00-16:15    דברי פתיחה עמיחי שטיינברג, נשיא אורבוטק

16:15-16:45    S&OP - דרור סיני, נשיא חטיבת תפעול

16:45-17:00    הפסקה

17:00-17:30    BCCS - איציק איסוביץ, סמנכ"ל תכנון ורכש גלובלי

17:30-18:30    סיור בקווי הייצור

18:30              סיכום ושאלות