גיליון דיגיטלי של עיתון לוגיסטיקה - מהדורת נובמבר- דצמבר 2012