טכנולוגית RFID - Radio Frequency IDentification

טכנולוגית RFID - Radio Frequency IDentification
Tuesday, 24 May 2005

כלכלת המאה העשרים ואחת מאופיינת בתחרות מחריפה ואתגרים חדשים, ומחייבת ארגונים להתייעל ולהיות
תחרותיים יותר תוך שימוש בטכנולוגיות מאפשרות.

נכתב ע"י עוזי ריטל,
ארכיטקט פתרונות RFID ב- HP ישראל

 

תמצית

כלכלת המאה העשרים ואחת מאופיינת בתחרות מחריפה ואתגרים חדשים, ומחייבת ארגונים להתייעל ולהיות תחרותיים יותר תוך שימוש בטכנולוגיות מאפשרות.

טכנולוגיית ה- RFID מבשרת לנו מהפכה חדשה, בדומה למהפכה הסלולארית או למהפכת האינטרנט. נראה כי יתממשו התחזיות, ואכן קרוב היום שבו יוטבע תג RFID כמעט על כל חפץ בחיינו, גביע גבינה, שקית במבה, כרטיס אשראי, שטר כסף, דרכון, תג עובד ואף חיות, ישתנו חיינו הפיזיים לבלי היכר: בבית - נייעל את הצריכה הביתית ונאתר במהירות את החפצים שנגנבו מאיתנו. בעבודה - ננהל את המלאי בזמן אמת ובצורה מדוייקת, נייעל את שרשרת האספקה ונחסוך בכוח אדם. בשירות הציבורי – נשלוט בצורה טובה בתאריכי תפוגה של תרופות וננהל בתי סוהר באפקטיביות רבה יותר. זהו רק קצה הקרחון של יישומי הטכנולוגיה. מאחר ש- RFID מקשרת בזמן אמת בין העולם הפיזי לבין העולם הדיגיטלי, היא מהווה פלטפורמה רחבה להמצאה וליישום אין ספור שימושים.
כמו מערכת לבקרת תנועת מטוסים, גם מערכת ה- RFID מספקת בכל רגע נתון נתוני מידע מדוייקים על זהותו ומיקומו של האובייקט, בין אם הוא מטוס או דרכון. המערכת מזהה את תג ה- RFID הנמצא על החפץ, קוראת את המידע עליו, שנמצא על השבב, ושולחת אותו לתוכנת היישום Back End) ) לעיבוד.

טכנולוגית RFID משמשת היום למגוון רחב של יישומים עיסקיים ולוגיסטיים, תוך ייעול תהליכים ושיפור הביצועיים האירגוניים בתחומי שרשרת אספקה, ניהול ייצור, ניהול מלאי וכו'. מרבית המחקרים צופים כי בשנת 2008 התפוצה של הטכנולוגיה תתרחב ותגיע לשיאה. על-פי מחקרים אלו, במועד זה ירדו מחירי תגי RFID באופן ניכר, ועקב כך יגבר השימוש בתגים ברמת הפריט הבודד ( Item Level ). מהפך זה יביא ליישום המוני של הטכנולוגיה גם בתחום הקמעונאות ומוצרי הצריכה: כמעט לכל אובייקט בעולמנו הפיזי יוצמד תג RFID , וחיינו היומיומיים ישתנו לבלי היכר.

 

מאמר זה יסקור את טכנולוגיית RFID , יסביר כיצד עובדת מערכת טיפוסית, יציג מספר דוגמאות ליישומים ויפרט את התועלות לאירגון המיישם פרוייקט RFID .

 

מה הוא RFID

 

RFID Radio Frequency IDentification) ), היא טכנולוגיה לזיהוי אובייקטים באמצעות גלי רדיו. התג, המוצמד לחפץ, משמש לזיהויו. למעשה, משמש התג כמשדר זעיר, האוגר בתוכו מידע על החפץ. הקורא, באמצעות האנטנה שלו, מזהה את התג ומעביר את המידע האגור בו למערכות המחשב לשם עיבוד. יכולת זו, היא שמאפשרת לנו, למעשה, לקשר אוטומטית בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי.

בעזרת RFID אפשר לסמן כמעט כל אובייקט: חפץ דומם - כמו מוצר מזון, בול דואר, דרכון, שטר כסף, מכונית, מטוס וכלי נשק, ואפילו יצורים חיים, כמו חיות או בני אדם.

 

איך זה עובד
שלושת רכיבי הגרעין למימוש מערכת RFID הינם תגים, קוראים ותווכה ( Middleware ). להלן הסבר על מאפייני רכיבים אלו.

 

א. תגים

ישנם שלושה סוגי תגי RFID : פסיבי, אקטיבי וסמי-פסיבי. התגים נקבעים לפי החיבור שלהם למקור מתח: תג אקטיבי – תג המחובר לסוללה, תג פסיבי – תג ללא מקור מתח. קיימים גם תגים סמי-פסיביים.

תגים פסיביים
תגים פסיביים הם תגים ללא מקור מתח עצמאי; ולכן, הם "טיפשים" ביותר, ללא יכולת עצמית ליזום שידור. הזיכרון שלהם קטן ביותר: 64, 96 או 128 ביט. טווח השידור שלהם קצר - ב- UHF – עד 10 מטרים. ב- HF וב- LF הטווח קטן בהרבה, מקסימום 2 מטר. יתרונם הגדול של התגים הפסיביים טמון במחירם הנמוך וטווח השידור הקצר שלהם.

 

תג RFID פסיבי מורכב מ-4 חלקים: שבב ( Chip ) זעיר, קבל, אנטנה ומארז.

 השבב מכיל מידע על חד חד ערכי על האוביקט.
האנטנה משמשת לקליטה ושידור.

הקבל מקור האנרגיה של התג.
המארז אריזת השבב, הקבל והאנטנה ליחידה אחת.

 

תגים אקטיביים
תגים אקטיביים הם תגים עם מקור מתח עצמאי. תגים אלו משדרים באופן יזום את המידע האגור על-גבי השבב, בהספק ( power ) נמוך ביותר: 0.5-10 מיליוואט, בתדירות שנקבעת בדרך-כלל בזמן ייצורם.
יתרונם הגדול הוא טווח השידור הגדול שלהם - היכול להגיע עד מאות מטרים. יתרונות נוספים הוא יכולת האחסון הגבוהה של מידע והאפשרות לחיבור סנסורים שונים . תגים אלו מאופינים במחיר גבוה יותר מתגים פסיבים.

תגים סמי-פסיבים
תגים סמי-פסיביים הם תגים שיש להם מקור מתח לחיישנים שנמצאים on-board לשם חישת מידע כגון: טמפרטורה, גובה או תנועה. הסוללות מפעילות את החיישנים, קוראות את המידע ושומרות אותו בזיכרון. להבדיל מהתגים האקטיביים, הסוללות אינן משמשות לשידור המידע הנמצא על שבב התג. המידע מועבר אל הקורא בעזרת האנטנה הקטנה של התג, בדומה לתגים הפסיביים.

שילוב סנסורים

ניתן לשלב בתגים אקטיביים או סמי-פסיביים סנסורים לסוגי מידע שונים, אשר מרחיבים את אפשרויות המידע המתקבל ממנו:

 • סנסור תנועה - כשהאובייקט עובר ממצב נייח למצב תנועה, משדר התג את האירוע, המיקום והזהות של האובייקט.
 • סנסור טמפרטורה - מידע על הטמפרטורה השוררת בסביבת התג. ניתן גם לשנות את התצורה, כך שתתקבל התראה ברגע שטמפרטורת הסביבה עוברת סף מסויים.
 • סנסור לחות - המידע על הלחות בסביבת התג בדומה לסנסור הטמפרטורה. גם כאן, ניתן לקבל התראה ברגע שלחות הסביבה עוברת סף מסויים.
 • סנסור משקל - מידע לגבי משקל האובייקט, עם יכולת התראה או ביצוע פעולה, כאשר המשקל חורג מסף מסויים או יורד מסף אחר.
 • סנסור זווית - מידע על הזווית שבה נמצא האובייקט, עם אפשרות לקבל התראה כי האובייקט עבר זוית מסויימת.
 • סנסור תאוצה - המערכת תתריע על כך שהאובייקט צובר תאוצה מעבר לסף מסויים.
 • סנסור נגד הסרה – התראה לגבי הסרת התג מהאובייקט. ביישום שמטרתו למנוע גניבות, ניתן לשלב סנסור זה בתוך התג. ניסיון להסיר את התג מהאובייקט יגרום לשיגור מיידי של התראה לממונה על האבטחה.

 

ב. קוראי RFID
קיימים 2 סוגי קוראי RFID :

§ קורא קבוע ( Fixed RFID Reader ), שאליו מתחברת אנטנה אחת או יותר.

§ קורא ידני, נייד ( Handheld RFID Reader ), לרבות מחשב כף יד.

 

 

 

טווח הקריאה של המידע

 

תכנון מערכת RFID מחייב התייחסות להיבטי טווחי קריאה של מידע באמצעות RF . להלן השיקולים המרכזיים בתכנון ארכיטקטורת RF :

 1. תדר ( HF , LF , UHF , MW ). לכל תדר יש את מקסימום טווח הקריאה שלו.
 2. הספק (עוצמת) השידור. ככל שההספק גדול יותר - טווח הקריאה גדל.
 3. גודל האנטנה . ככל שהאנטנה גדולה יותר - טווח הקריאה גדל.
 4. כיוון האנטנה . ככל שהאנטנה מכוונת לאזור התג, כך הוא יקרא מטווח גדול יותר.

5. האוריינטציה של התג יחסית לקורא . ככל ששטח הפנים של התג מופנה לכיוון הקורא, כך יגדל טווח
השידור של התג (יצבור יותר אנרגיה).

6. תנאי הסביבה. ככל שיימצאו בסביבה חומרים המפריעים לשידור גלי רדיו (כגון: מתכות ונוזלים), כך יקטן
טווח השידור של התג.

ג. כיצד עובדת מערכת RFID טיפוסית
 

 

אופן הפעולה המתואר באיור הוא עבור מערכת RFID טיפוסית עם תגים פסיביים בתקן EPC Class 1 .

 

השבב בתג ה- RFID מגיע מיצרן התגים כשהוא ריק, ללא כל מידע. התג יכול להיות ארוז במספר צורות, אחת מהן, היא שילוב הרכיבים בתוך מדבקה. בחלקה החיצוני של המדבקה יש נייר, שעליו מודפס הטקסט של המידע ובחלק הפנימי נמצא התג עצמו – השבב, הקבל והאנטנה. מדפסת RFID היא מדפסת רגילה המשובצת בקורא RFID , המשמש כ"כותב RFID ". המדפסת מדפיסה את הטקסט על-גבי המדבקה, והאנטנה שנמצאת בתוכה צורבת את קוד ה- EPC על השבב באמצעות גלי הרדיו.

תוכנת ה- Middleware מנהלת את קודי ה- EPC , קובעת את הקוד שייכתב על גבי השבב, את הטקסט שיודפס על-גבי המדבקה וכותבת את הרשומה המתאימה בבסיס הנתונים.

לאחר שהוצמד התג לאובייקט, הוא ממתין באופן פסיבי לקליטת גלי רדיו, המשודרים מהאנטנה של קורא ה- RFID . האנטנה קולטת את גלי הרדיו ומעבירה אותם אל הקבל של התג, המשמש כמקור אנרגיה. הקבל ממיר את גלי הרדיו לטעינה אלקטרו-מגנטית (במקרה של תדרי HF ו- LF ) או לטעינה חשמלית (במקרה של תדרי UHF ), מאפשר לאנטנה של התג ליקרוא את המידע שעל השבב (קוד EPC ) ולשדר אותו אל האנטנה של הקורא. מהקורא עובר המידע לתוכנת RFID Middleware . כעת, קולטת התוכנה את מידע ה- RFID ומעבירה אותו למערכת העסקית או התפעולית של הארגון ( Back End Execution ), בה נמצא בסיס הנתונים של המוצרים המסומנים באמצעות התגים. קוד ה- EPC הייחודי משמש כ"מפתח" לקריאת הרשומה, המכילה אינפורמציה רבה על המוצר. המערכת משתמשת במידע זה לשם עיבוד ושימוש עסקי/מסחרי בנתונים כמו: ניהול מלאי מדויק בזמן אמת ללא ספירה ידנית, מעקב אוטומטי ומדויק אחר שרשרת אספקה ואחרים.

 

ד. מדוע RFID עכשיו

לאחרונה, חלו פריצות דרך טכנולוגיות בתחום ה- RFID , שהגבירו את ההתעניינות בתחום, ואלה הן:

1. יכולת ייצור של מעבד זעיר בגודל של לא יותר מ-0.4 מילימטר.

2. יכולת הדפסה של האנטנה.

3. ירידת מחירי התגים

4. שימוש ב- UHF , המאפשר טווח קריאה גדול (עד 10 מטר) וקריאה בו-זמנית של מספר רב של תגים, במהירות גדולה מאוד.

 

התפתחויות טכנולוגיות אלה מגבירות את היישום המסחרי של הטכנולוגיה: הן מביאות לחיסכון רב בשרשרת האספקה מבחינת רמת ההוצאות, עלות כוח האדם והזמן המושקע. זו הסיבה שמגה-ארגונים בארצות הברית, ובראשם Wal*Mart, רשת השיווק הגדולה בארה"ב, ומשרד ההגנה האמריקאי, הכניסו את הסימון בתגי RFID כחלק מהתקן שלהם.

 

רשתות שיווק קמעונאיות נוספות כמו TARGET ,Albertsons ,Metro Group ,Tesco ו- Carrefour, מצטרפות אליהן בשימוש ב- RFID בשרשרת האספקה. חשוב להדגיש כי בשלב זה כולן משתמשות בטכנולוגיה ברמת המשטחים או האריזות, ולא ברמת הפריט הבודד. הטכנולוגיה עדיין אינה בשלה לשימוש ברמה זו, כיוון שמחיר התג עדיין גבוה מדי. רק לכשיירד לשיעור 3 סנט ופחות, תהיה הצדקה להחיל אותה ברמה של item level . התחזית היא כי תהליך זה יתרחש במהלך 2008.

 

פריצות הדרך הטכנולוגיות, השימוש על ידי Wal*Mart ומשרד ההגנה האמריקאי וכן הכנסת התג לתקן הספקים בארגונים אלה, יצרו הדים לטכנולוגיית ה- RFID בעולם העסקים הגלובאלי. גם ספקים ויצרנים רבים, לרבות ישראלים, מתחילים ליישם פרוייקטי RFID .

ארגונים מסחריים רבים, כמעט מכל התחומים, מבינים את היתרונות העסקיים-המסחריים של RFID ומתעניינים בנושא ויוזמים לתועלתם יישומי RFID.

היישומים המסחריים בישראל מונים כמה עשרות פרויקטים, כולם בתחומי (HF High Frequency ו- LF Low Frequency)   לסימון בעלי חיים, לניהול חניונים, למעקב אחר אשפה ולמעקב אחר כניסה ויציאה.

 

יישומי RFID

 

למעשה, אין הגבלה ליישומי .RFID הטכנולוגיה מקשרת בדיוק רב ובזמן אמת בין העולם הפיזי, האובייקט עליו מוצמד התג, לבין העולם האלקטרוני הממוחשב, מערכות המיחשוב האירגוניות. עיקרון מפתח זה מהווה פלטפורמה רחבה להמצאה וליישום אין ספור שימושים.

 

להלן מספר דוגמאות ליישומי RFID :

א. ניהול שרשרת אספקה - מעקב אחר פריטי ההזמנה לכל אורך שלבי שרשרת האספקה, אמינות אספקה ואפשרות הספק לחייב את הלקוח שלו מהר יותר.

ב. ניהול מלאי - מידע מדוייק בזמן אמת ובאופן אוטומטי על כל המצאי של הארגון.

ג. ניהול ייצור - שילוב טכנולוגית RFID ברצפת ייצור מאפשר אוטומציה וייעול של תהליכי ייצור.

ד. מערכות למניעת גניבות - איתור הפריט לפני יציאתו מהבניין, אתראה על פריט שעומד לצאת מהאתר ללא הרשאה, במקומות עבודה - בדיקה האם העובד יצא מהבניין עם הציוד שלו.

ה. תשלום עבור נסיעה בכבישי אגרה - זיהוי וחיוב אוטומטי של רכב, דוגמת כביש 6, חוסך את הצורך בעמדות תשלום יקרות, מונע לנהגים בזבוז זמן בהמתנה בעמדות ומשפר את נוחיות השימוש בכביש .

ו. ניהול בתי סוהר - איתור אסירים, בקרת כניסה ויציאה, אבטחה.

ז. סימון תרופות - מעקב אחרי מלאי התרופות ותאריכי התפוגה מצד אחד, ואימות בדיקה האם לחולה מסויים מותר לקחת תרופה ספציפית מצד שני, כדי למנוע טעויות במתן תרופות לא מתאימות.

ח. מעקב אחרי חולים בבתי חולים – זיהוי המיקום הפיזי של החולה בבית החולים בזמן אמת וכן רישום נתוניו הרפואיים.

ט. איתור כבודה ומטען בשדות התעופה - הורדה משמעותית של מספר המטענים האבודים, נוסעים ימצאו במהירות ובקלות גדולה יותר את המזוודות, חברות התעופה יחסכו את הפיצויים הרבים שמשלמים היום עבור איבוד כבודה.

י. בקרת כניסה ויציאה של כלי רכב - מניעת כניסה של רכב למקום שאינו מורשה, העלאה אוטומטית של מחסום או פתיחת שער למקום שהוא רשאי להיכנס אליו.

יא. סימון דרכונים - מאפשר חסכון בכח האדם הדרוש לבדיקה ידנית של הדרכונים ומקצר בצורה משמעותית את משך זמן בדיקת הדרכונים ביציאה מהארץ ובכניסה אליה.

 

ייעול שרשרת אספקה באמצעות RFID

התהליכים הידניים הנוכחיים של שרשרת אספקה סובלים ממספר בעיות. ה-2 הקשות ביותר הן:
1. תהליך איטי מאוד, בגלל הצורך הידני לטפל בכל אחד מפרטי המשלוח.
2. טעויות ואי-דיוקים הנובעות מטעויות אנוש.

במקרה של חוסר התאמה בין ההזמנה לבין המשלוח, אין שום אפשרות לדעת מהי הסיבה לכך. קיימות מספר סיבות אפשריות כדלקמן:
1. נארזו מוצרים/פריטים לא נכונים.
2. המשלוח נשלח למקום הלא נכון.
3. ההזמנה היתה שגויה.
4. המשלוח הגיע ללקוח הלא נכון.
5. המשלוח אבד או ניזק.
6. המשלוח נגנב.

ניהול שרשרת אספקה באמצעות RFID, פותר את כל הבעיות הנ"ל. בקרה זו מקצרת את זמן האספקה ומאפשרת מעקב בזמן אמת אחר כל אחד משלבי האספקה: ההזמנה, תהליך הכנת הפריטים למשלוח ע"י הספק, בדיקה שהאריזה אכן מכילה את כל הפריטים שהוזמנו, בדיקה נוספת בדלת היציאה מממרכז ההפצה של הספק (Shipping Dock Door) שהמשלוח תואם את ההזמנה, שליחת ASN- Advanced Shipment Notice) ללקוח, בדיקה נוספת בדלת הכניסה למחסן הקליטה של הלקוח (Receiving Dock Door) שלא אבד אף פריט בדרך, ע"י בדיקה שתכולת המשלוח תואמת את תוכן ההזמנה.

תועלות

יישום טכנולוגיית RFID יביא לתועלות הבאות:

א. הגדלת הריווחיות
היכולת הפנטסטית לנהל את המלאי בצורה מדוייקת ובזמן אמת, תאפשר לאירגונים להחזיק רמת מלאי מינימלית, כך שההוצאות על מלאי מיותר תרדנה וע"י כך הריוחיות תגדל.

ב. שיפור וייעול תהליכי עבודה
תהליכים ידניים סובלים מאיטיות, מטעויות ואי-דיוקים הנובעות מטעויות אנוש. יישום RFID בתהליכים אלו יגרום לאוטומציה של תהליכי העבודה, יספק אינפורמציה מדוייקת ויאפשר מעקב בזמן אמת על כל אחד מהשלבים.

 

ג. חסכון משמעותי בהוצאות ניהול מלאי
ניהול מלאי באמצעות מערכות RFID מייעל בצורה משמעותית את המערכת, מאפשר קבלת נתוני מצאי בזמן אמת, בכל רגע נתון, לאו דווקא בזמן ספירת המלאי התקופתית. המידע על המלאי הינו מדוייק מאוד ומתקבל בצורה אוטומטית. אירגון המיישם מערכת RFID לניהול מלאי חוסך, אם כך, הוצאות רבות.

ד. שיפור רמת האבטחה
הצמדת תג RFID לפריטים המועדים לגניבה, מאפשרת מעקב בזמן אמת אחר הפריט ומניעת גניבתו. באמצעות טכנולוגיה זו ניתן גם לנהל בצורה טובה ויעילה יותר כניסה למקומות מאובטחים.

ה. מניעת זיופים והונאות
באמצעות קוד ה- EPC החד-חד ערכי ניתן לוודא מקוריותם של מוצרים. כמו כן, סימון שטרות באמצעות תגי RFID זעירים מונעים (או לפחות מקשים מאוד) זיופם של שטרות אלו.

 

 

פעילות HP בתחום ה- RFID

HP היא החברה המובילה את תחום ה- RFID בעולם ובישראל מבחינת הפיתוח, היישום ומתן הפתרונות.

 

יישום RFID בתוך HP

כבר בשנת 2002, קיבלה HP החלטה אסטרגית לנהל את כל שרשרת האספקה של חטיבת ההדמיה וההדפסה ( IPG - Imaging Priniting Group ) באמצעות RFID , תוך השגת תועלות עיסקיות, ובייחוד יייעול תהליכים.

כאחת מ-100 הספקיות הגדולות של רשת הענק האמריקאית Wal*Mart , מספקת HP את מכלול מוצריה לחנויות הרשת, כשהם מסומנים עם תגי RFID . חלק ממוצרי HP, הנמכרים באריזה נפרדת, כגון: מדפסות - מתוייגים כבר היום ברמת הפריט הבודד, כלומר: על כל מדפסת מוטבע תג RFID .

חדשנות זו היא ייחודית ל- HP.

ההתנסות ב- RFID העניקה ל- HP ניסיון מעשי וידע רב בנושא.

 

פעילות HP לקידום טכנולוגית RFID

חברת HP רואה ב- RFID תחום אסטרטגי ולפיכך הקצתה 150 מיליון דולר להשקעה במחקר ופיתוח של הטכנולוגיה ב-5 השנים הבאות.

HP הקימה מעבדות RFID בקליפורניה,טייוואן, ז'נבה, בריסטול ומילאנו. בימים אלה מקימה HP מעבדת RFID נוספת ביוסטון, שתאפשר לדמות סביבות עבודה אמיתיות, דוגמת פסי ייצור ושרשראות אספקה.

כמוביל טכנולוגי, HP חברה בהנהלת EPCglobal , ארגון התקינה העולמי לטכנולגית RFID.

HP מציעה ללקוחותיה פתרון RFID מלא, תוך שיתופי פעולה עם ספקים מתמחים בתחום. קבוצת הפרוייקטים של HP רכשה מיומנות וידע רב בתחום RFID מהיישום הפנימי ומיישום פרוייקטים רבים בעולם.

HP בישראל

 

 

פעילות

חברת HP מציעה ללקוחותיה יישום פתרון RFID מלא על כל מרכיביו, אשר מתבסס על שירותי ייעוץ, איפיון, יישום פיילוט, אינטגרציה, יישום פרוייקט מלא ותמיכה, תוך שימוש בידע הנרחב שנרכש ביישום מערכות RFID בחברה בחברת בעולם.

לאחרונה הקימה החברה מעבדת RFID ייחודית במינה בישראל במשרדיה שברעננה. מעבדה זו היא מעבדת התכנות ומרכז התנסות למוצרים ופתרונות בסביבת RFID , והיא מאפשרת לבחון את יכולות היישום ולבצע פיילוטים לבחינת ישימות הפתרון בסביבה דמויית סביבת עבודה אמיתית.

במעבדה מוצגים תרחישים שונים, כגון: פתרון שרשרת אספקה מלא, עם ממשק למערכת SAP , פתרון לניהול רצפת ייצור, פתרון לניהול ואבטחת ציוד קבוע ומלאי מתחלף (ספירה אוטומטית, איתור מהיר), קבלת התראות מסנסורים על מצב הציוד, כמו תנועה או גניבה, שימוש בקורא נייד מבוסס iPAQ לאיתור ציוד וספירת מלאי באתר מרוחק עם יכולת לעדכן את המערכת .

בנוסף, מוצגות במעבדה טכנולוגיות שונות, כגון: תגים פסיביים, סמי-פסיביים ואקטיבים, תדרים שונים: UHF , HF ו- LF .

 

 

סיכום

טכנולוגיית RFID היא טכנולוגיית המידע הבאה, שתחולל מהפכה בחיינו, בדומה לסלולר או לאינטרנט. בעתיד, ניתן יהיה להצמיד את התג הזעיר של RFID כמעט לכל אובייקט בחיינו: גביע גבינה, שקית במבה, דרכון, שטר כסף, או חיית מחמד. RFID, טכנולוגיה המקשרת בין העולם הפיסי לבין העולם הדיגיטלי, היא פלטפורמה לאין ספור יישומים.

כבר היום מיישמים אותה בארגוני ענק וברשתות קמעונאיות בארצות הברית ברמת אריזות ומשטחים, והשימוש הולך וגדל בעולם ובארץ.

הטכנולוגיה מאפשרת אוטומציה והתייעלות של תהליכים שמאפשרים הגדלת ריוחיות, שיפור בתהליכי עבודה, חסכון בניהול מלאי, שיפור רמת האבטחה, מניעת זיופים והונאות ומעקב ובקרה טובים יותר.

טכנולוגית RFID נותנת מענה למרחב עשיר ומגוון של יישומים, ביניהם חשוב לציין פתרונות עבור שרשרת אספקה, ניהול ייצור וניהול מלאי.

HP מציעה פתרון RFID מלא ללקוחותיה, הכולל ייעוץ, אינטגרציה והתנסות במגוון תרחישים במעבדה שהוקמה ברעננה.

 

לפרטים נוספים ולתיאום ביקור במעבדה ניתן לכתוב ל: uzi.rittal@hp.com או להתקשר
ל: 052-4840-812 .

עידכון אחרון ( Wednesday, 21 September 2005 )

 

< קודם   הבא >