המחאה החברתית – תמונת מבט קיץ 2012

       המחאה החברתית – תמונת מבט קיץ 2012

           חן אשכנזי, מנהל תחום שרשרת אספקה, ייעוץ ניהולי  – Aviv AMCG

                                 Chen.ashkenazi@avivamcg.com

 

בתום קיץ 2011, שאופיין במחאה חברתית חריגה בהיקפיה ובתהודה שיצרה, ביצעה חברת AVIV AMCG  מחקר שבחן את השפעת המאבק הצרכני על שרשרת הערך של מוצרי הצריכה, ומהם האפשרויות האסטרטגיות שעומדות בפני החברות השונות. (למאמר השפעת המחאה החברתית בקיץ 2011 על ענף מוצרי הצריכה – לחץ כאן).

חלפה שנה, המאבק חזר לכותרות, אך לא באותן עוצמות כבשנה שעברה.

מאמר זה בוחן את תמונת המצב של השפעת המחאה החברתית, נכון לקיץ 2012. רצינו לבחון מה שומה ומה שונה והאם המגמות שהתחילו בשנה הקודמת ממשיכות או השתנו. כחלק מבחינת ההשפעות, ביצעה חברת אביב AMCG, בשיתוף הפורום הישראלי לתפעול ושרשרת האספקה, סקר בקרב בכירים במשק, הבוחן את השפעת המאבק בפרספקטיבה של שנה.

הסקר בוצע במהלך יולי-אוגוסט. מגוון המגזרים המשתתפים גדול (ראה איור 1). בהיבט תפקידי המשיבים, רובם מנכ"לים (55%) או מנהלי תפעול/שרשרת אספקה (31%).

להלן התפלגות המשתתפים בסקר:

 

איור 1 – התפלגות המשתתפים לפי מגזר

 

להמשך קריאה ותוצאות הסקר לחץ על הקישור המצורף!